Möte Anhörigföreningen

27 januari 2014

Anhörigföreningen låter meddela att styrelsen har möte tisdag den 4 februari kl 19 på Ringshög och alla som är intresserade av föreningens verksamhet är välkomna.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445