Anders gör ny anslagstavla i centrum

5 februari 2014

Vid mötet med samverkansgruppen senast beslutades att alla föreningar i Rengsjö skall samsas om en gemensam anslagstavla i centrum. Anders Olsson, innehavare av Ängbo Skog & Trähantering, lovade på stående fot att han skall tillverka anslagstavlan med eget virke och att den skall vara färdig i god tid före Hardreve så att den kan invigas då. Anders har tidigare också gjort den informationstavla som står vid infarten till Västerby Hälsingegårdar och den som nu skall placeras i centrum blir av liknande utseende. Han kommer även att titta på den informationstavla som skall repareras och sättas upp i Glösbo för att se om han kan ordna även den detaljen. I över ett års tid har Rengsjö Framtid försökt få hjälp av kommunen med uppsättningen av tavlan utan att lyckas och nu försöker föreningen att lösa problemet med hjälp av ideella krafter istället. Tavlan som informerar om Rengsjö och Bollnäs kommun måste komma på plats före sommarsäsongen. Den är av stor betydelse för företag och föreningsliv i hela Rengsjö.

En stor eloge till Anders Olsson i Ängbo Skog & Trähantering som lovat lösa problemen med våra anslagstavlor.

En stor eloge till Anders Olsson i Ängbo Skog & Trähantering som lovat lösa problemen med våra anslagstavlor.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445