Rengsjövatten från nytt borrhål

7 februari 2014

Den källa i Glösbo som levererar allt dricksvatten till Rengsjö kan komma att bytas ut. Provborrningar har gjorts på den norra sidan av riksväg 50 och resultatet av dessa borrningar är mycket goda. Där finns tillräckligt med vatten och kvaliteten är bra, säger Jan Elversson, arbetsledare på Helsingevatten AB. Anledningen till att man vill flytta vattentaget till andra sidan vägen är risken för att något skall hända i trafiken som slår ut dricksvattnet. Den nuvarande källan ligger söder om riksvägen och dit sluttar marken. En tankbilsolycka här skulle få katastrofala konsekvenser. För två år sedan inträffade en olycka då en lastbil körde av vägen innanför det vattenskyddade området. Den gången klarade sig vattenkällan från föroreningar men det är den olyckan som påskyndat arbetet med att ta fram ett nytt vattentag. Kostnaden för detta arbete skall nu budgeteras och sedan är det upp till kommunen att anslå pengar. – Det här är ett arbete som brådskar och jag skulle vilja sätta igång redan idag, säger Jan Elversson och betonar att det nya vattentaget måste få två borrhål med pumpar så att det alltid finns ett vattentag i reserv.

Gunnar Jonsson har länge drivit frågan om skyddandet av vattenkällan i Glösbo och nu tycks det som om det ger resultat.

Gunnar Jonsson har länge drivit frågan om skyddandet av vattenkällan i Glösbo och nu tycks det som om det ger resultat.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445