Detaljplanen vill införa badförbud

9 februari 2014

Efter samråd med olika remissinstanser finns nu förslaget till ny detaljplan för centrala Rengsjö utställd i entrén till Lötens Handel och i Stadshuset. Synpunkter på detaljplanen skall lämnas före 2 mars annars går det inte att överklaga något i planen. I de förslag som kommit in kan bl a nämnas att länsstyrelsens krav på badförbud i Östersjön kan komma att infrias på så sätt att förbudsskyltar sätts upp och att det inte får bli någon brygga. Anledningen är att sjöns bottenslam är förorenat efter långvariga utsläpp från den fd Midnäsfabriken. Föreningen Rengsjö Framtid har aktivt arbetat för att möjliggöra bad och menar att med ny teknik borde det kunna gå. Vattenkvaliteten är god och bad kan möjliggöras om badgästerna inte vidrör botten. Genom att lägga ut en fiberduk och ett tjockt lager sand eller bygga en längre brygga så borde bad kunna ske utan hälsorisker , anser Rengsjö Framtid. Föreningen undersöker även andra möjligheter och kommer därför att opponera sig mot ett badförbud i detaljplanen. Ett utomhusbad i centrum är ett viktigt komplement till den befintliga campingplatsen och kan man lösa den här frågan på ett tillfredställande sätt skulle det också ge  positiv uppmärksamhet i miljöhänseende, menar föreningen.

Ett bad i Östersjön vid campingplatsen skulle bli ett lyft för campingen och hela centrumområdet, menar Rengsjö Framtid.

Ett bad i Östersjön vid campingplatsen skulle bli ett lyft för campingen och hela centrumområdet, menar Rengsjö Framtid.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445

Arkiv

 • januari 2019
 • november 2018
 • september 2018
 • augusti 2018
 • juli 2018
 • juni 2018
 • maj 2018
 • april 2018
 • mars 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augusti 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augusti 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • mars 2016
 • februari 2016
 • januari 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • augusti 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • mars 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • september 2014
 • augusti 2014
 • juli 2014
 • juni 2014
 • maj 2014
 • april 2014
 • mars 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augusti 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • maj 2013
 • april 2013
 • mars 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • september 2012
 • augusti 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • maj 2012
 • april 2012
 • mars 2012
 • februari 2012
 • januari 2012
 • december 2011
 • november 2011
 • oktober 2011
 • september 2011
 • augusti 2011
 • juli 2011
 • juni 2011
 • maj 2011
 • april 2011
 • mars 2011
 • februari 2011
 • januari 2011
 • december 2010
 • november 2010
 • oktober 2010
 • september 2010
 • augusti 2010
 • juli 2010
 • juni 2010
 • maj 2010
 • april 2010
 • mars 2010
 • februari 2010
 • januari 2010
 • december 2009
 • november 2009
 • oktober 2009
 • september 2009
 • augusti 2009
 • juli 2009
 • juni 2009
 • maj 2009
 • april 2009
 • mars 2009
 • februari 2009
 • januari 2009
 • december 2008
 • november 2008
 • oktober 2008
 • september 2008
 • augusti 2008