Detaljplanen vill införa badförbud

9 februari 2014

Efter samråd med olika remissinstanser finns nu förslaget till ny detaljplan för centrala Rengsjö utställd i entrén till Lötens Handel och i Stadshuset. Synpunkter på detaljplanen skall lämnas före 2 mars annars går det inte att överklaga något i planen. I de förslag som kommit in kan bl a nämnas att länsstyrelsens krav på badförbud i Östersjön kan komma att infrias på så sätt att förbudsskyltar sätts upp och att det inte får bli någon brygga. Anledningen är att sjöns bottenslam är förorenat efter långvariga utsläpp från den fd Midnäsfabriken. Föreningen Rengsjö Framtid har aktivt arbetat för att möjliggöra bad och menar att med ny teknik borde det kunna gå. Vattenkvaliteten är god och bad kan möjliggöras om badgästerna inte vidrör botten. Genom att lägga ut en fiberduk och ett tjockt lager sand eller bygga en längre brygga så borde bad kunna ske utan hälsorisker , anser Rengsjö Framtid. Föreningen undersöker även andra möjligheter och kommer därför att opponera sig mot ett badförbud i detaljplanen. Ett utomhusbad i centrum är ett viktigt komplement till den befintliga campingplatsen och kan man lösa den här frågan på ett tillfredställande sätt skulle det också ge  positiv uppmärksamhet i miljöhänseende, menar föreningen.

Ett bad i Östersjön vid campingplatsen skulle bli ett lyft för campingen och hela centrumområdet, menar Rengsjö Framtid.

Ett bad i Östersjön vid campingplatsen skulle bli ett lyft för campingen och hela centrumområdet, menar Rengsjö Framtid.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445