Uppvaktning om badförbudet

19 februari 2014

Då är det dags igen för nytt styrelsemöte med Rengsjö Framtid som kallar till årets första onsdag den 26 februari kl 19 i Ringshögs konferenslokal. På dagordningen står bl a rapporter från de olika arbetsgrupperna och bestämmande av datum för årsmöte. Det blir också diskussion kring fortsatt satsning på Sedwallsparken där ett eventuellt framtida badförbud i Östersjön kan sätta käppar i hjulet för föreningen. Nu på fredag 21/2 uppvaktar föreningen samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret i kommunen för att försöka åstadkomma en lösning på det problemet. Det handlar om att få badförbudet borttaget i den nya detaljplanen för centrumområdet. Som vanligt är styrelsemötet öppet för alla intresserade och föreningen bjuder på fika. Mötet beräknas pågå mellan kl 19 och 21.

 

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445