Rengsjö först med mobil samåkning?

14 mars 2014

Ska Rengsjö bli först i Hälsingland med mobil samåkning? Ja, om intresse finns så kan det bli verklighet. Rengsjö Framtid kommer snart att kalla till ett informationsmöte kring den nya samåkningstekniken och har utsett Lasse Stensson som kontaktperson. Mobil samåkning fungerar på så sätt att man sms:ar från sin telefon eller mejlar från sin dator om man ska åka någonstans och kan ta med sig passagerare. Dessa i sin tur meddelar på samma sätt att de vill åka med. Chauffören får betalt från ett särskilt ”system” i efterhand dit även passagerarna betalar. Mobil samåkning är ett initiativ från byn Tolg i Småland. Där har man provat systemet i två år och på den tiden har de 600 invånarna i byn samåkt ett helt varv runt jorden. Totalt har det blivit 1179 körningar med 1859 passagerare! 8,5 ton koldioxid har på så sätt inte släppts ut. Nu är sju nya bygder runt om i Sverige på gång att ta efter och i Rengsjö vill vi heller inte vara sämre. Eftersom vi har en dålig kollektivtrafik  kan det här vara en lösning som passar oss. Är du intresserad och vill veta mera så ta kontakt med Lasse Stensson tel 070-1715659 eller eposta  lasse@solbacka-bigard.se. Han vill gärna ha fler engagerade i sin arbetsgrupp. En av de personer som ligger bakom idén med mobil samåkning kommer till Rengsjö på informationsmötet som planeras till den 19 maj.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445