Rengsjö Framtid behöver intäkter

26 mars 2014

Vid Rengsjö Framtids årsmöte på tisdagskvällen beslutades att medlemsavgiften i föreningen ska höjas från och med nästa år till 100 kr för enskild och 150 kr för familj. I stort sett är medlemsavgifterna de enda intäkter föreningen har och för att kunna fortsätta att vara en stark kraft i bygden behövs pengar. Det finns glädjande nog medlemmar som själva förstår detta genom att betala in lite extra varje år. Förra året omsatte föreningen 81.498 kr. Medlemsavgiften var den största inkomstposten med 25.250 kr. Campingen drog bara in 12.650 kr. Där gjordes en investering på totalt 38.356 kr bl a i form av en övernattningsstuga. Årets resultat blev ett minus med 14.671 kr och i kassan fanns vid årets slut 70.519 kr.Vid mötet avgick Ingvar Ingeroth som kassör och ersattes av Lasse Stensson. Ingeroth kvarstår dock i styrelsen i ytterligare två år. Göran Bernstål avgick samtidigt som sekreterare och lämnar styrelsen. Edith Szabo blev ny sekreterare. Övriga i styrelsen är Helena Näslund, ordförande, Ingmarie Antonsson, Birgitta Hildingsson, Nicklas Fredriksson, Urban Larsson.En plats är tills vidare vakant. Till ny revisor efter Kajsa Bengtsson valdes Anders Svanberg.

Föreningen har nu sju olika arbetsgrupper verksamma som alla gör omfattande insatser för bygden. Det är Mediagruppen som ansvarar för Rengsjöbladet och hemsidan rengsjo.se. Ungdomsgruppen som sköter ungdomscaféet i RSK-lokalen. Marknadsgruppen svarar för vår och höstmarknad samt lyskvällen. Centrumgruppen sköter Sedwallsparken, Midnäspiren och campingen. Grannsamverkan heter gruppen som håller ögonen på olika former av skadegörelse och inbrott i bygden. Lötens Framtid är den grupp som bildades för att rädda lanthandeln och samverkansgruppen jobbar med gemensamma projekt för samtliga föreningar i Rengsjö.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445