Forskarintresse för Rengsjö

4 juni 2009

Martin Paju, doktorand vid instutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, har valt att förlägga sina studier om ”historiebruk och landsbygdens dynamik” till Rengsjö.Han vill bl a titta närmare på sambandet mellan uppmärksammade kulturarvsmiljöer och förändringar på landsbygden.En betydelsefull aspekt av arbetet är att kartlägga vad begreppet landsbygdsutveckling ges för betydelse och med vilka metoder som individer och nätverk organiserar sig i ett sådant arbete. I Rengsjö är det då föreningen Rengsjö Framtids uppbyggande av olika nätverk och kopplingen till hälsingegårdsprojektet i Västerby som Martin Paju kommer att fokusera sina studier på. Han börjar sitt arbete under innevarande sommar.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445