Ringshögs utbyggnad sparas

4 juni 2009

Kommunen har genom ett fullmäktigebeslut bestämt att Ringshögs äldreboende skall byggas ut med 5-7 lägenheter för dementa. Byggstarten skulle ske så fort som möjligt efter årsskiftet. Men det har dröjt och nu kommer sparförslaget som vi tidigare varnat för. Socialförvaltningen har ett krav på sig att spara 9 miljoner kr och därför vill nu ett tjänstemannaförslag  på förvaltningen att utbyggnaden av Ringshög skjuts på framtiden. Det kan innebära att all demensvård på Ringshög kan komma att försvinna eftersom äldreboendet tidigare av brandsäkerhetsskäl dömts ut som särskilt boende. De befintliga lägenheterna skall istället hyras ut till pensionärer som kan klara sig själva och den omstruktureringen har redan inletts. Om tjänstemannaförslaget går igenom kan dementa rengsjöbor i fortsättningen tvingas till särskilt boende på annan ort. Något som kommer att väcka en storm av protester i Rengsjö. 

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445