Styrelsemöte med Rengsjö Framtid

8 juni 2009

Föreningen Rengsjö Framtid kallar till styrelsemöte inför sommaren och det blir onsdag den 24 juni kl 19.00 i sammanträdesrummet på Ringshög. På dagordningen bl a rapporter från arbetsgrupperna, redovisning av projektmedel,projektanställning, centrumfrågan, byavakterna, väginformationstavlorna och förslaget att skjuta på utbyggnaden av Ringshög. Föreningen har tidigare beslutat att styrelsemötena är öppna för alla som är intresserade så därför får den som vill komma till mötet. Föreningen bjuder på kaffe.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445