Äntligen är den på plats

15 augusti 2014
Med hjälp av Kjell Nilsson och Anders Olsson från Ängbo Skog & Trähantering lyftes den tunga informationstavlan på plats i Glössbo idag. Foto: Gunnar Jonsson

Med hjälp av Kjell Nilsson och Anders Olsson från Ängbo Skog & Trähantering lyftes den tunga informationstavlan på plats i Glössbo idag. Foto: Gunnar Jonsson

Tänk att det ska vara så svårt. I mer än två års tid har Rengsjö Framtid väntat på utlovad hjälp från Bollnäs kommun för att sätta informationstavlan i Glössbo på sin nya plats. Men ingenting har hänt mer än att betongfundamenten grävts ned. Men så idag kom både maskin och hantverkare till Glössbo och på några timmar hade tavlan körts fram från sin undanskymda plats bakom Schöns verkstad och placerats på fundamenten. Men det var inte folk från kommunen som utförde arbetet utan Anders Olsson och Kjell Nilsson från Ängbo Skog & Trähantering i Rengsjö. Samma duktiga hantverkare som tidigare hjälpt Rengsjö Framtid med anslagstavlan i centrum och hembygdsföreningen med en likadan tavla i Västerby. Heder åt sådana duktiga människor! Nu återstår att lägga tegel på tavlans tak i Glössbo. Den behöver även målas och förses med nya aktuella texter och kartor. Sådana har Rengsjö Framtid fått betala kommunen för att ta fram. Rengsjö Framtid kommer nu att kalla till en arbetskväll i Glössbo för att reparera och snygga upp den viktiga informationstavlan som faktiskt också välkomnar besökare till Bollnäs kommun- möjligheternas kommun som den kallas.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445