Måndagsgruppen drar igång

17 augusti 2014

Måndagsgruppen i fd Rengsjöprojektet är inne på sitt fjärde år och startar höstterminen måndag den 18 augusti kl 10. Då är det samling på Ringshög för alla som vill vara med och det brukar röra sig om ett 50-tal både från Rengsjö och Växbo. Den 21 augusti är det sedan underhållning på Ringshög av Alve Larsson och Anders Wigren. Båda på dragspel och de drar igång kl 14. Alla är förstås välkomna.

Den 22 september blir det traditionell höstmarknad på Ringshög och alla som har egenodlade saker eller andra lokalproducerade matvaror eller hantverk är välkomna att saluföra detta. Ta kontakt med Elinor Eriksson i måndagsgruppen om du vill vara med. Försäljningen startar kl 10 och pågår till kl 14.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445