RSK-kiosken blir natthärbärge

29 augusti 2014
RSK-kiosken står nu bredvid  den andra övernattningsstugan på campingen.

RSK-kiosken står nu bredvid den andra övernattningsstugan på campingen.

Sportklubbens gamla kiosk, som tidigare stått på IP, har nu flyttats till campingområdet i Sedwallsparken och där skall den så småningom förvandlas till en övernattningsstuga med två bäddar. Det är Rengsjö Framtid som övertagit kiosken, som har en bra trästomme och som med lite arbete och nytt virke kan bli en bra fungerande stuga. Den befintliga stugan, som blev klar inför årets säsong, har fyra bäddar och har nyttjats en hel del av nöjda campare i sommar. Meningen är att campingområdet successivt skall byggas ut med olika aktiviteter och bli en ännu bättre dragare av besökare till Rengsjö men för att klara detta behövs fler hjälpande händer och sponsorer som kan bidraga med virke och arbetsinsatser. Det här är inte bara ett ansvar för några få i föreningen Rengsjö Framtid utan alla boende i Rengsjö har nytta och glädje av satsningen i centrum. Så vill du vara med och hjälpa till blir ingen gladare än Ingvar Ingeroth som ideellt ansvarar för centrumområdet.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445