Begravs 182 år efter sin död

24 oktober 2014
Kyrkoherde Lena Vängmark  såg till att bonden Anders Olsson kom i vigd jord 182 år efter sin avrättning. I bakgrunden flera av hans nutida ättlingar.

Kyrkoherde Lena Wängmark såg till att bonden Anders Olsson kom i vigd jord 182 år efter sin avrättning. I bakgrunden flera av hans nutida ättlingar.

En annorlunda begravning genomfördes på fredagen i Rengsjö då kvarlevorna efter bonden Anders Olsson, som avrättades för 182 år sedan, kom i vigd jord på Rengsjö kyrkogård. Anders Olsson dömdes till döden för mord och avrättades vid sockenrån mot Bollnäs i maj 1832 men fick då inte begravas på sedvanligt sätt utan grävdes helt enkelt ned på avrättningsplatsen. Nu har kvarlevorna grävts upp och under en stillsam men märklig begravningsakt på Rengsjö kyrkogård sänktes den lilla vita kistan ned i graven. Flera av Anders Olssons sentida ättlingar fanns på plats för att deltaga i ceremonin och även om tiden har gått så gjorde historiens återupprepning att många var berörda av stundens allvar. Några av släktingarna tände ljus och lade ned blommor för att hedra den avlidnes minne och Lena Wängmark konstaterade att det som hände i Rengsjö för 182 år sedan var en mycket tragisk historia som säkerligen berörde stora delar av socknen. Kyrkogårdsförvaltningen kommer i fortsättningen att vårda graven och sätta upp ett mindre kors med en enkel inskription.

Kistan med kvarlevorna efter Anders Olsson sänks ned i graven på Rengsjö kyrkogård. En tragisk händelse får ett slut efter 182 år av en hel bygds smärtsamma upplevelse.

Kistan med kvarlevorna efter Anders Olsson sänks ned i graven på Rengsjö kyrkogård. En tragisk händelse får ett slut efter 182 år av en hel bygds smärtsamma upplevelse.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445