Förskolan tar till sig föräldrakritiken?

15 november 2014

Bristen på förskoleplatser i Rengsjö har skapat stor oro och ilska bland berörda föräldrar men efter ett möte som förskolans ledning anordnat ser man mera positivt på att hitta en lösning. Det var förskolechefen Gun-Marie Tyve och Christina Bratt som tog initiativet till mötet där man tittade på olika alternativa lösningar inför våren. – Det var ett konstruktivt och bra möte och nu jobbar vi vidare för att hitta en bra lösning i dialog med föräldragruppen, säger Gun-Marie Tyve. Det är den senaste babyboomen i Rengsjö som skapat bristen på förskoleplatser och det i sin tur har resulterat i att föräldrar hänvisats till förskoleplatser i Bollnäs. När förskolan i Rengsjö byggdes gjordes det i form av moduler och då hette det att man med detta byggsystem lätt skulle kunna anpassa platsbehovet genom att minska eller öka antalet moduler. Det är en av de lösningar man nu skall titta på för att komma tillrätta med platsbristen.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445