Granbogänget till Ringshög

17 november 2014

Lördag den 22 november kl 14 kommer Granbogänget till Ringshög för att underhålla. Alla som är intresserade är naturligtvis välkomna och kaffe finns att köpa, meddelar Anhörigföreningen som står för arrangemanget. Anhörigföreningen håller ordinarie styrelsemöte måndag 14 nov kl 19 på Ringshög.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445