Rengsjöbladet i lådan snart

23 november 2014

DSC_0197   Ett rykande färskt Rengsjöblad är återigen på gång och kommer i din brevlåda första advent. Det är en 36 sidig tidning med färg genomgående och massor av läsning inför julen. Men tyvärr blir tidningen en kostsam historia för Rengsjö Framtid varje gång och särskilt när det blir färgtryck på alla sidor. Annonsintäkterna klarar inte ens hälften av kostnaden och det här blir ett problem om utgivningen ska fortsätta. Nu kommer det också att behövas en ny ansvarig redaktör men Rengsjö Framtid är ändå fast besluten att försöka ge ut tidningen också i fortsättningen. I sju år har den hittills utkommit. De första åren med fyra nummer per år och sedan med två nummer. Rengsjöbladet trycks i 850 exemplar och delas även ut i Växbo. Det är en för många äldre efterlängtad produkt inför varje jul och sommar. Så det vore tråkigt om tidningen skulle behöva läggas ned.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445