Påminnelse: glöm inte årsavgiften!

13 februari 2015

Rengsjö Framtid är föreningen som jobbar för alla bosatta i Rengsjö. Arbetet görs ideellt av engagerade människor som vill Rengsjö väl. Men för att detta ska lyckas behövs pengar och medlemsavgiften i Rengsjö Framtid är i stort sett föreningens enda inkomstkälla. Därför behövs din medlemsavgift och från och med i år har vi höjt den till 100 kr för enskild, 150 kr för familj, förening och företag. Tycker du att Rengsjö Framtid behövs och vill att föreningen ska fortsätta sitt arbete så skynda dej att sätta in medlemsavgiften på bankgiro 253-8445. Glöm inte att skriva ditt namn och namnen på alla du betalar för så vi vet vilka som är våra medlemmar. Bankgironumret finns också ständigt i en ruta på denna hemsidas förstasida. Tycker du att föreningen gör ett så bra arbete så att du vill ge lite mer så möter detta inget hinder. Små och stora belopp- allt är lika välkommet. Tack för din medverkan!

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445