Språkcafé för flyktingar i Glössbo

27 februari 2015

Svenska kyrkan har nu tagit initiativet till ett språkcafé för de flyktingar som finns på Glössbogården. Caféet förläggs till nystartade GlösBoLagret som övertagit tidigare Glösbo Möbler och börjar onsdag 11 mars kl 13-15. Det har visat sig att intresset för detta är mycket stort hos de syriska och eritrianska flyktingar som finns på asylboendet i Glössbo. De har nämligen inget att göra om dagarna och blir därför mest sittande helt overksamma i väntan på besked om uppehållstillstånd. Denna väntan är mycket frustrerande och därför hoppas man mycket på språk caféet dit också ortsbor är välkomna för att hjälpa till och sprida kunskaper i svenska. Flyktingarna vill inget hellre än komma i kontakt med ortsbor och på så sätt påskynda integrationen. Rengsjö Framtid ser också positivt på att kontakter skapas mellan flyktingar och ortsbor. Några har redan den kontakten som visat sig mycket betydelsefull för båda parter. Man får helt enkelt vänner för livet som kan hjälpa varandra på olika sätt.

Syriska flyktingen Tarek Al Khatib har blivit som en familjemedlem hos Eva och Göran Bernstål. Här hjälper han Eva med en trasig tvättmaskin eftersom han är utbildad servicetekniker.

Syriska flyktingen Tarek Al Khatib har blivit som en familjemedlem hos Eva och Göran Bernstål. Här hjälper han Eva med en trasig tvättmaskin eftersom han är utbildad servicetekniker.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445