Styrelsemöte Rengsjö Framtid

9 augusti 2009

Måndag 10 augusti kl 19 har föreningen Rengsjö Framtid styrelsemöte på Ringshög. Som vanligt är mötet öppet för alla som är intresserade. På dagordningen står frågor som vad föreningen skall ägna sig åt i höst och rapporter från de olika arbetsgrupperna. En ny arbetsgrupp är Rengsjö-Växbo grannar som i framtiden sorterar under Rengsjö Framtid istället för att vara en egen förening. Rengsjö Framtid är nu den största föreningen i Rengsjö med över 450 medlemmar. Föreningen ger bl a ut Rengsjöbladet och ett nytt nummer kommer inom kort.Det är manusstopp 15 augusti.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445