Mejerivagnen är nu på plats

13 mars 2015
På fredagskvällen anlände det mobila mejeriet till sin nya stationeringsplats som är parkeringen utanför Lötens Handel.

På fredagskvällen anlände det mobila mejeriet till sin nya stationeringsplats som är parkeringen utanför Lötens Handel.

 

Nu är det mobila byamejeriet på plats utanför Lötens Handel och där kommer det att stå parkerat minst ett år framåt. I mejeriet ska Eva Bernstål och Gill Simpson tillverka ost som sedan skall säljas i Lötens Handel och på andra platser i närområdet. Mjölken fraktas i en kyltank och pumpas över till en stor gryta i mejeriet. Där sker själva ystningen. Vasslen som blir över när osten tillverkas tas omhand av bönder på orten som ger vasslen till sina djur. Utanför mejeriet kommer en brygga att byggas så att intresserade kan titta in i mejeriet och se hur arbetet med ystningen går till. Så snart vatten och avlopp är kopplat till vagnen kan osttillverkningen börja.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445