Rengsjöharen 2009

9 augusti 2009

Den 22:a upplagan av Rengsjöharen har delats ut till redaktören av Rengsjöbladet,Göran Bernstål. Han får priset med följande motivering ” för ett mångårigt ambassadörskap för Rengsjöbygden via tidningar,radio och tv och nu ansvarig för Rengsjöbladet och Rengsjö Framtids hemsida.”

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445