Nästa språk-café blir på fredag

15 mars 2015

Premiären på språk-caféet i GlösBolagrets lokaler blev en succé och nu väntar ett nytt café som den här veckan blir på fredag mellan kl 13 och 15. Liksom tidigare är det kyrkan som står för arrangemanget och ser till att deltagarna blir bjudna på fika. I gengäld hoppas man från kyrkans sida att ännu fler ortsbor och asylsökanden från Glösbogården kommer. Premiärdagen var det ett 30-tal sammanlagt och stämningen vid fikaborden var glad och avslappnad när syrier, eritrianer och somalier fick prata svenska med rengsjöborna. Och här finns chansen att hitta nya och spännande vänner över en kopp kaffe.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445