Språk-caféet lockar allt fler

27 mars 2015
Det blir fullt hus när rengsjöborna möter flyktingar på språk-caféet

Det blir fullt hus när rengsjöborna möter flyktingar på språk-caféet

Språk-caféet i Glössbo som kyrkan tog initiativet till för några veckor sedan fortsätter att locka både ortsbor och asylsökande till nya möten. Under ett par timmar träffas man i GlösBolagrets lokaler, fd Glösbo Möbel AB, fikar och pratar svenska med varandra. Meningen är att flyktingarna på det här sättet ska lockas att lära sig det nya språket så mycket som möjligt medan ortsborna knyter nya och spännande kontakter. Under påskveckan görs nu ett uppehåll med caféet men sedan fortsätter man med början igen den 9 april kl 13. Hittills har träffarna anordnats på onsdagar eller fredagar men i fortsättningen har man enats om att mötas på torsdagar mellan kl 13 och 15.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445