Vädjar till rengsjöborna att handla

7 april 2015

Nu vädjar Lilian Edström till rengsjöborna att åtminstone handla sina basvaror i Lötens Handel annars kommer affären inte att kunna överleva. Butiken brottas för närvarande med stora ekonomiska problem och det är ingen överdrift när man säger att den befinner sig i kris. – Jag försöker nu lösa den närmaste tiden genom att ansöka om ett nytt bidrag från länsstyrelsen men i längden håller inte detta om inte kunderna på orten nyttjar butiken, säger Lilian Edström. Hon menar att om fler tänkte på att handla sina basvaror i Lötens Handel så kanske det skulle räcka. Basvarorna är inte dyrare på Löten än inne i stan. Från regeringens sida har man i dagarna aviserat att glesbygdsbutikerna måste stödjas för att kunna överleva och en utredning föreslår att staten går in med 35 miljoner kronor. – Men innan det stödet blivit verklighet har jag nog tvingats lägga ned om inte kunderna visar en större köptrohet, säger Lilian Edström.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445