Omfattande vägjobb börjar idag

20 april 2015

Idag börjar arbetet med nya asfaltbeläggningen mellan Fromskroken och Glössbo och det är ett mycket omfattande vägarbete som gör att trafikverket tvingas dirigera trafiken från väg 50 genom hela Rengsjö. Först kommer all gammal asfalt på hela sträckan att fräsas bort och det rör sig om en total mängd av 11000 ton. En del av asfalten kommer att blandas med den nya. Därefter ska makadam fräsas ned 30 cm och det handlar också om 11000 ton innan ett nytt bärlager på 12 cm och totalt 10 000 ton läggs på hela vägbanan. Slutligen lägger man på 13 000 ton och en 10 cm tjock ny asfalt som en ny slitbana. Det här arbetet kräver sin tid och beräknas vara klart först den 29 maj om inget oförutsett inträffar.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445