Campingen behöver öka intäkterna

20 april 2015

När Rengsjö Framtid höll årsmöte på måndagskvällen framkom att campingen gör en svidande förlust och vänder inte den utvecklingen så hotar den föreningens hela ekonomi. Förra året kostade campingen 26 000 kr i form av bl a vatten och avlopp, fjärrvärme, elektricitet mm . Därför måste något göras för att öka intäkterna och minska förlusterna. Det blir styrelsens viktigaste uppgift att hitta en lösning på det här problemet. Rengsjöbladet drog också stora kostnader sedan annonsintäkterna minskat men tidningen är nu nedlagd. Vårmarknaden gav däremot ett överskott. Totalt gick verksamheten med ett minus på 40.710 kr. Helena Näslund omvaldes som ordförande i föreningen och nya i styrelsen blev Jon Törnros och Leif Olsén. Till ny revisor efter Sigfrid Larsson valdes Per Hallgren. Eva Bernstål informerade om satsningen på den nya mobila mejerivagnen och vårstädningen av Sedwallsparken bestämdes till lördag den 16 maj.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445