Vårlunken klassiker som startar igen

30 april 2015

Vårlunken i Västra Höle, som Margit Larsson startade en gång i tiden, drar nu igång på söndag igen. För vilket år i ordningen är det ingen som vet men kyrkan har i alla fall varit medarrangör i mer än 20 år tillsammans med Höle bygdeförening. Det är som en vanlig tipsrunda som man vandrar på åsen mellan hölebyarna. Efteråt samlas man till kaffe och en stunds social samvaro. Vårlunken pågår söndag och onsdag i tio veckor sammanlagt 10 gånger och inleds med en enkel friluftsgudstjänst.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445