Språk-caféet gör uppehåll

1 juli 2015

Språk-caféet i Glösbolagrets lokaler gör nu ett uppehåll tills vidare. Det är kyrkan som står som arrangör och där träffas asylsökande från Glösbogården och intresserade rengsjöbor som vill hjälpa flyktingarna att lära sig svenska. Träffarna varje torsdag har varit lyckosamma men nu under sommaren har deltagarna blivit färre och därför har kyrkan valt att göra ett uppehåll men lovar att återkomma senare i år.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445