Anhörigföreningen har möte

2 september 2015

Måndag den 7 september kl 19 har Ringshögs Anhörigförening möte på Ringshög. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet är välkomna.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445