Julmarknad tillsammans

17 augusti 2009

Föreningen Rengsjö Framtid försöker nu få till stånd ett breddat arrangemang för en större julmarknad vid Hembygdsgården i Västerby. Genom att fler föreningar går samman skulle man kunna skapa en mer tilldragande julmarknad lördag och söndag andra advent. Intresserade föreningar i Rengsjö bör därför ta kontakt med samordnaren Urban Larsson. Tanken är att marknaden inte bara ska bestå av inomhusaktiviteter utan också marknadsstånd utomhus. Meningen är också att julmarknaden ska locka besökare utifrån. Det här bestämdes vid Rengsjö Framtids senaste styrelsemöte. Nästa styrelsemöte blir måndag 28 september kl 19 på Ringshög och som vanligt ät mötet öppet för alla som är intresserade.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445