Ny säsong för språk-caféet i Glösbo

24 september 2015
Tre bord fylldes av flyktingar från Glössbogården och bofasta Rengsjöbor när språk-caféet startade upp igen.

Tre bord fylldes av flyktingar från Glössbogården och bofasta Rengsjöbor när språk-caféet startade upp igen.

 

Efter sommaruppehållet startade språk-caféet i GlösBolagrets lokaler igen på torsdagen och uppslutningen av flyktingar från Glössbogården var stor. Däremot saknades samma intresse från Rengsjöbornas sida men tre bord fylldes i alla fall med deltagare som över en kopp kaffe och under två timmar samtalade på svenska. Det här är ett bra initiativ från kyrkans sida för att integrera de nyanlända i Sverige och flyktingarna själva poängterade gång på gång hur tacksamma de är för att ortsbefolkningen ställer upp och hjälper till på det här sättet. Men till nästa torsdag hoppas man att fler från orten ansluter till caféet och då tänker en eritriansk kvinna som jobbar i köket bjuda på sitt hemlands bakverk. Det finns också planer på att ordna en flyktingfest där ortsbor och flyktingar träffas för att tillsammans äta och låta sig underhållas på sina hemländers varierande sätt. Flyktingarna är också mycket intresserade av att komma i kontakt med bosatta i Rengsjö och få hjälp med att delta i olika föreningsaktiviteter och samtidigt träna upp sig ytterligare i det svenska språket. Fler och fler asylsökande anländer nu i dagarna till Glössbogården som räknar med att kunna ta emot som mest ett 75-tal personer från företrädesvis Syrien, Eritrea och Somalia. Språkträffarna på GlösBolagret arrangeras varje torsdag mellan 13.30 och 15.30 och kyrkan bjuder varje gång på fika.

Det betyder mycket för flyktingarna att ortsborna möter upp och visar sitt engagemang och nästa torsdag hoppas kyrkan därför på en än större uppslutning av Rengsjöbor.

Det betyder mycket för flyktingarna att ortsborna möter upp och visar sitt engagemang och nästa torsdag hoppas kyrkan därför på en än större uppslutning av Rengsjöbor.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445