Språkcaféet återkommer efter nyår

14 december 2015

Kyrkans språkcafé för nyanlända, som har pågått hela hösten i Glösbolagrets lokaler, gör nu juluppehåll men återkommer 14 eller 21 januari. Då hoppas arrangörerna på bättre uppslutning både av ortsbor och nyanlända från Glössbohemmet. Senast var det inte så många som deltog men det kan bero på att flera av flyktingarna, som tidigare deltagit, nu har fått uppehållstillstånd och flyttat till andra boenden. Men nya har tillkommit och Glössbohemmet är idag fullbelagt så de lär väl också hitta till språkcaféet så småningom. Kyrkans huvudansvariga för stöd och hjälp åt flyktingarna, Christina Tylöskog, låter samtidigt meddela att hon gärna ser att ortsbor också ställer upp och skjutsar flyktingar till midnattsmässan på julaftonskvällen. Har du plats i bilen och vill hjälpa till så ring Christina och meddela detta i god tid.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445