Möte med Rengsjö Framtid

6 december 2016

I mitten på november var det dags igen för styrelsemöte i Rengsjö Framtid. Där avhandlades bl.a. föreningens ekonomi, campingen samt den kommande nya lekplatsen. Bifogat nedan finns protokollet från mötet.

Nästa möte hålls den 13 februari 2017 kl. 18.30 i campingstugan.

>Protokoll styrelsemöte Rengsjö Framtid 2016-11-14

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445