Träff för samverkan – Onsdag 15 nov 18.00

13 november 2017

Näringslivskontoret bjuder in till samverkansträff nu på onsdag kl 18.00 hos GlösBolagret. Alla intresserade är välkomna!

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445