Söker pengar till centrum

28 september 2009

Rengsjö Framtid har nu fått byggnadslov för en utfyllnad och påbyggnad  av pir och brygga vid Östersjön i centrala Rengsjö. Föreningen söker också s k leader-pengar för bygget. Den 10 oktober avgörs frågan i leadergruppen och blir det ett ja så startar arbetet så snart som möjligt. Det här får ses som ett första steg i en vidare utbyggnad av centrum och förhoppningen är att kunna starta ett projekt som förverkligar  olika önskemål som Rengsjöborna själva prioriterat. Ett centralt och samlande torg för alla åldrar skulle kunna bli resultatet.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445