Applåder för nya barnkören

4 oktober 2009

På familjegudstjänsten den 4 oktober var det premiär för Rengsjökyrkas nya barnkör, Mikaelikören ledd av kantor Andreas Holmberg. Kören framförde fem sånger under gudstjänsten och fick mottaga församlingens applåder. Andreas uppmanade alla barn som vill vara med i kören att ta kontakt med honom. Den 18 oktober kl 15:00 blir det konsert för världens barn i kyrkan, alla som vill spela eller sjunga då kan kontakta Andreas.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445