Snart byggstart på Ringshög

22 oktober 2009

Nu har anbudstiden gått ut för utbyggnaden av Ringshög med sex nya lägenheter för särskilt boende. I nästa vecka tar Bollnäs Bostäders styrelse beslut om bygget och då har huvudentreprenören också utsetts. Kontrakt ska sedan skrivas och om 3-4 veckor räknar man på Bollnäs Bostäder med att det är klart för byggstart. Går sedan utbyggnaden som planerat så ska lägenheterna stå färdiga någon gång i april. Övriga lägenheter i Ringshög anpassas nu succesivt till s k ordinärt boende dvs där kan pensionärer som klarar sig själva eller reder sig med vanlig hemtjänst hyra in sig i fortsättningen.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445