Möte om centrum

19 januari 2010

I samband med Rengsjö Framtids styrelsemöte måndag 25 januari kl 19 på Ringshög så kommer det att bli information och diskussion om hur miljonstödet från EU skall användas. Medlemmarna i centrumgruppen är kallade men till mötet får naturligtvis alla som är intresserade komma. Det är ett viktigt möte för det är nu som visionen om centrum skall  börja förverkligas. Hur vill vi utforma det nya Rengsjö centrum och hur skall vi gå tillväga? Kom och gör din röst hörd! Rengsjö Framtid bjuder på fika.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445