Mera pengar till centrum

9 mars 2010

Föreningen Rengsjö Framtid har beviljats ytterligare bidrag för arbetet med att skapa ett nytt allaktivitetscentrum. Den här gången är det Sedwallsstiftelsen som ställer upp med 200 000 kr. Tidigare har föreningens  centrumgrupp fått löfte om en miljon kronor av Leader Hälsingebygden. Det här framkom när Rengsjö Framtid höll årsmöte på måndagskvällen. Vid val av styrelse blev Birgitta Hildingsson omvald som ordförande, Ingvar Ingeroth kassör och Peter Eriksson sekreterare. Övriga i styrelsen är Anneli Wiklund, Göran Bernstål,Urban Larsson, Ing-Marie Antonsson, Katarina Ceder-Bång och Nicklas Fredriksson. Till revisorer valdes Sigfrid Larsson och Kajsa Bengtsson med Niklas Schön och Anders Nordman som suppleanter. Valberedningen består av Eva Bernstål, Anna-Karin Ivarsson och Tommy Löberg.

Vid mötet meddelades också att det nu är klart att föreningen Rengsjö-V’äxbo Grannar upphör och istället ersätts med en grannsamverkansgrupp under Rengsjö Framtid. Kontaktpersoner i den nya arbetsgruppen är Gunnar Jonsson, Glössbo och Leif Elmik, Utby.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445