Styrelsemöte i Rengsjö Framtid

13 april 2010

Föreningen Rengsjö Framtid kallar till ordinarie styrelsemöte måndag 19 april kl 19 på Ringshög. På dagordningen står bl a bildandet av en företagargrupp. Det är viktigt att Rengsjös företagare går samman i en arbetsgrupp under Rengsjö Framtid. En arbetsgrupp vars medlemmar kan stötta varandra och där man kan samarbeta i olika former. Det stärker företagen och kan leda till nya utvecklingsmöjligheter. Styrelsemötet kommer också att diskutera valborgsfirandet, höstaktiviteter och rapportera från de arbetsgrupper som redan finns. Styrelsemötena är alltid offentliga och föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445