Nu är vi på gång

19 april 2010

Idag startade arbetet med pirbygget vid Östersjön. Lastbilar med stenfyllning gick i skytteltrafik och med hjälp av en grävmaskin och en traktor forslades fyllningen ut i sjön. När det är utfyllt fram till betongklumpen kommer en grillstuga med tak att byggas därute. Det blir också skyddsräcken runt om. Nu ska också elektricitet dras fram så att det blir möjligt att betjäna eventuella campingvagnar till sommaren. I dag fick vi också studiebesök av en kvartett från Gammelstilla i Hofors kommun. De hade hört om vårt centrumprojekt i radion och ville studera det närmare eftersom de har likartade planer i sin by. De visades runt av Ingvar Ingeroth, projektledare för centrumaktiviteterna, och alla var mycket imponerade av vad Rengsjö hittills lyckats med.

Piren ut till betongklumpen fylls nu ut med maskinell hjälp

Piren ut till betongklumpen fylls nu ut med maskinell hjälp

Reprsentanter från Gammelstilla byalag på studiebesök i Rengsjö

Reprsentanter från Gammelstilla byalag på studiebesök i Rengsjö


Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445