Hjälp till att städa Löten

5 maj 2010

På lördag är det årets första städdag på Lötenområdet och Rengsjö Framtid hoppas på stor uppslutning. För varje person och varje arbetad timme får föreningen tillgodogöra sig 175 kr som en ideell insats.Det utgår inga direkta pengar men vi måste utföra ideellt arbete motsvarande ett visst belopp

Området ska inte bara snyggas till det behövs elektricitet också så därför grävs jordkabel ned.

Området ska inte bara snyggas till det behövs elektricitet också så därför grävs jordkabel ned.

för att få det stora bidraget på en miljon kronor. Därför är det viktigt att så många som möjligt sluter upp och hjälper till. Ju fler vi är varje gång ju fortare går det att få ihop de ideella timmarna och desto mera kan vi få gjort. Och visst är det roligt om vi kan visa omvärlden att Rengsjö vill och kan och här är det trivsamt att leva och bo. De som kommer på lördag bjuds på fika av Rengsjö Framtid. Kl 10 börjar vi.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445