Posten monterar ned

12 maj 2010

Nu har posten monterat bort den gula postlådan vid Modigs gamla affär i Glösbo. Motiveringen är att det skickas för lite brev. Istället hänvisas kunderna att hänga sina brev på vanliga postlådor så hämtas de av lantbrevbäraren! Det här har gjort Gunnar Jonsson i Glösbo upprörd och han menar att säkerheten åsidosätts. Han har också kontaktat kommunen och bett kommunalrådet Olle Nilsson Sträng att agera mot posten. Gunnar vill också att rengsjöbor hör av sig till honom om synpunkter på var postlådor ska finnas och hur ofta de ska tömmas. Det här är en viktig samhällsservice som vi måste slåss för att få behålla, säger Gunnar.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445