Nytt möte om centrum

26 maj 2010

Måndag 31 maj kl 18.30 på Ringshög är det nytt möte om centrum och projektledaren Ingvar Ingeroth vill ha mesta möjliga uppslutning. – Vi måste få mer delaktighet från Rengsjöborna för att lyckas med vårt nya centrumprojekt. Bjud därför med så många ni kan, säger han. Nu finns delredovisningar klara som alla kan ta del av och under kvällen kommer man att diskutera vad som ska göras härnäst när det gäller utbyggnaden av centrum. Viktigt när det gäller deltagande är också att ju fler som kommer på mötena desto fler ideella timmar kan Rengsjö Framtid redovisa och på så sätt uppfylla kravet för att få det utlovade bidraget på en miljon kronor.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445