Nya miljoner till Rengsjö

29 juni 2010

Grattis Rengsjö! Nu kommer nya miljoner till byn och den här gången går pengarna till de mest sjuka äldre. Sveriges Kommuner och Landsting har beviljat inte mindre än 1,8 miljoner kronor till ett projekt som ska öka tryggheten för de gamla och sjuka. Det innebär en distriktssköterska på halvtid, en familjeläkare en halv dag i veckan och regelbundet återkommande sjukgymnast, arbetsterapeut och en anhörigstödjare på halvtid. Det är privata vårdföretaget Mitt Hjärta som tillsammans med Bollnäs kommun och flera ideella föreningar i Rengsjö skall driva projektet som är ett av 19 i hela landet som beviljats pengar. Projektet syftar till att sätta den äldre och dennes behov i centrum, man skall erbjuda professionella insatser och ett stödjande nätverk runt den äldre. De pengar som nu beviljats är avsedda för detta år men avsikten är att projektet skall fortsätta även 2011 och 2012 och då med motsvarande bidrag för varje år. Det innebär att 5, 4 miljoner kronor på det här sättet tillförs äldrevårdsverksamheten vid Ringshög. Det här lyckade resultatet har kommit till tack vare det brev som flera föreningar tidigare i år skrev till Mitt Hjärta där man begärde distriktssköterska en dag i veckan till Ringshög. De föreningar som engagerat sig är Rengsjö Framtid, Rengsjö Rödakorskrets, Ringshögs anhörigförening, Ringshögs självförvaltningsstyrelse och Rengsjö PRO.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445