Gamla takter sitter i

2 juli 2010

Nu har grillstugan också fått sin grill. Det är murarbröderna Dan och Elis Roos som svarat för detta jobb och till sin hjälp hade de hantlangaren Olle Olsson. Tegelstenarna sattes prydligt på plats och vi kunde konstatera att det inte var något fel på hantverksskickligheten trots att det gått en hel del år sedan bröderna handskades med murarsleven. Nu återstår bara skorstensröret innan grillen kan tas i bruk och så ska förstås grillstugan få färg när väl träet torkat ordentligt. Men vilken färg ska stugan ha? Kom med förslag och synpunkter genom att mejla rengsjo.framtid@telia.com

Elis och Dan Roos murar medan Olle Olsson langar tegel

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445