Vad har hänt granarna?

18 augusti 2010

Vad har egentligen hänt med den unga granskogen öster om Skidtjärnsbadet och på norra sidan om Nordanhölevägen? Vid en första anblick ser det ut som om årsskotten  på granarna vissnat så att de blivit gula. Men vid närmare kontroll visar det sig att det är något annat för tar man i grenarna så färgar de av sig. Man blir alldeles orangefärgad om fingrarna.Men varför är det bara ett litet lokalt skogsparti som drabbats och inget annat? Ett mysterium är det onekligen men någon vet säkert  vad som hänt och kan berätta så vi får anledning återkomma.

Det är årsskotten som blivit såhär gulfärgade

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445