Ny ansökan om centrumpengar

25 augusti 2010

Rengsjö Framtid söker nu ytterligare pengar, 2,9 miljoner, hos Leader Hälsingebygden för att kunna fortsätta utbyggnaden av nya centrum. Det är bl a en bad och lekplats som ska anläggas samt en strandpromenad. I ansökan ingår också pengar för att avlöna en anställd person som driver projektet. Samtidigt söker föreningen också ytterligare 200 000 kr hos Sedwallsfonden. Det här framkom när föreningen hade styrelsemöte på tisdagskvällen. Av det tidigare bidraget på en miljon som föreningen fått har hälften nu förbrukats. Men fortfarande återstår att färdigställa servicehuset och bygget av en utescen. Till kommande vinter är det tänkt att en isbana ska spolas på centrumområdet men det måste göras med ideella krafter.Ett nytt försök att få igång en ungdomsverksamhet görs 2 september och den här gången blir det i RSK-lokalen. Till lyskvällen med surströmming på lördag är närmare 100 personer anmälda. Föreningens ekonomi ser bra ut och det finns f n 106.000 kr på bank och 6.000 kr i en handkassa. Den 26 september och 14 november arrangeras berättarkvällar i församlingshuset och då hoppas föreningen på god uppslutning och många personer som vill berätta om intressanta händelser och personer i Rengsjö.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445