Föreningen

Rengsjö Framtid är en opolitisk, ideell förening som bildades 2007 för att skapa en samlad kraft som kan föra allas talan i Rengsjö.

Genom att företag, föreningar och enskilda samverkar i Rengsjö Framtid ges bättre möjligheter att påverka bygdens utveckling.

Rengsjö Framtid vill skapa trivsel och framtidstro genom att stötta föreningar och företag och hjälpa ung som gammal att få en ökad livskvalitet.

Rengsjö Framtid ser sig dessutom som bygdens informationscentral och informerar via egen hemsida www.rengsjo.se och på Facebook.

Rengsjö Framtid vill också profilera sig som en betydelsefull samtalspartner när det gäller kommunala frågor. För att möjliggöra detta har föreningen skapat olika intressegrupper som arbetar med olika frågor. Ytterligare arbetsgrupper kan bildas efterhand som människor tar initiativ till detta.

Genom att gå in som medlem i Rengsjö Framtid stärker man föreningen inte bara ekonomiskt utan också som en viktig röst i samhällsdebatten. Medlemsavgifterna är för enskild person 100 kr per år, för familj, förening och företag 150 kr per år. Avgifterna kan sättas in på föreningens bankgirokonto 253-8445.

Om du vill kontakta oss via mejl så är adressen rengsjo.se@gmail.com

Styrelsen i Rengsjö Framtid ser fn ut såhär:

Ordförande: Ingmarie Antonsson
Vice ordf. Nicklas Fredriksson
Kassör: Lasse Stensson
Sekreterare: Lena Persson
Övriga styrelseledamöter:

Lilian Edström
Caroline Vikström
Ola Ljung
Kai Nurmi
Anders Bergsten

Låna av föreningen

Föreningen förfogar över en hel del materiel som köpts in för att kunna användas av alla föreningar i Rengsjö vid föreningsevenemang. Det är 2 st marknadstält, 1 st högtalaranläggning för inomhus och utomhusbruk, 1 st videokanon, kablage och trådlösa mikrofoner med och utan stativ. 1 st släpvagn till bil.

Det finns också en mobil utomhusscen att användas vid fester och andra publika tillställningar.

Dessa saker förvaras i olika förråd som man kommer åt genom att kontakta Caroline Vikström eller någon annan i föreningens styrelse.

Den campingstuga med 4 bäddar som står uppställd på campingplatsen kan Rengsjöbor få hyra till rabatterat pris om man bokar genom föreningen.


Protokoll

Protokoll Rengsjö Framtids årsmöte 2017

Protokoll från årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte 2013

Protokoll från årsmöte 2012

Stadgar för föreningen Rengsjö Framtid

Stadgar Rengsjo Framtid 1.1.doc

Rengsjö Framtid – Projekt utveckling av besöksnäringen

Projekt utveckling av besöksnäringen.pdf

Information om Vision Rengsjö

Vision Rengsjö.ppt

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445